Suomen Kulttuurirahaston apuraha Hoilaillen -hankkeelle Hämeenlinnassa

Tiedote

Suomen Kulttuurirahastolta apuraha TerraTori -osuuskunnalle

 

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt hämeenlinnalaiselle TerraTori -osuuskunnalle 40 000 euron apurahan maaliskuussa 2017 alkavan Hoilaillen -hankkeen rahoittamiseksi.

Hoilaillen -hankkeessa kehitetään suomen kielen ja kulttuurin opetusta laulaen. Hämeenlinnassa syvennytään hankkeen avulla lauluun perustuvaan kielen oppimiseen, perustetaan alueelle 2-3 maahanmuuttajista ja suomalaisista koostuvaa pilottikuoroa sekä kutsutaan mukaan keskusteluun S2-opettajia (suomi toisena kielenä). S2-opettajille järjestetään aiheesta myös avoimia täydennyskoulutustilaisuuksia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda helposti netissä käytössä oleva aineistopankki, johon tuotetaan ja kerätään opetusmateriaalia.

Musiikin käyttöä opetusvälineenä kielen opiskelussa on tutkittu ja se on todettu hyväksi metodiksi ja kielen oppimista tukevaksi. Perinteisen oppikirjapohjaisen ja kielioppiin perustuvan opetuksen rinnalle on tullut toiminnallinen kielenopetus. Aivotutkijoiden ja kielentutkijoiden mukaan ihminen käsittelee musiikkia ja puhetta samassa aivojen osassa, jolloin toisen vahvistaminen ja aktivoiminen näyttäisi vahvistavan toista. Luovien opetusmenetelmien käyttö on erittäin perusteltua maahanmuuttajien kanssa, koska yhteinen apukieli puuttuu.

Hoilaillen-hankkeen vastaavana kouluttajana ja projektityöntekijänä aloittaa musiikin maisteri ja kansanmusiikin asiantuntija Riitta-Liisa Joutsenlahti.

TerraTori Osk on vuonna 2013 perustettu monialainen ja monikulttuurinen osuuskunta, jonka tarkoituksena on työllistää ja hakea työmahdollisuuksia pääosin maahanmuuttajille, mutta myös kantasuomalaisille työttömille. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt osuuskunnalle Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

Lisätietoja:

Riitta-Liisa Joutsenlahti, MuM, puh. 050 5726271, sähköposti: hoilaillen@gmail.com

Anita Jokinen, hallintosihteeri ja hallituksen jäsen, TerraTori Osk, puh. 040 7560734