Toimintasuunnitelma 2013

Kansanmusiikin ja tanssin edistämiskeskus
Centralen för främjande av folkmusik och –dans

Central Committee of Finnish folk music and dance

Toimintasuunnitelma 1.1.-31.12.2013

Visio vuodelle 2013

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus on vireä ja avoin kansanmusiikin ja –tanssin puolestapuhuja, joka kokoaa ja jakaa alan tietoa ja toimintaa.

 

 Yleistä

 Edistämiskeskuksen toiminnan tarkoituksena on kansanmusiikki-, kansantanssi- ja soitinrakennustoiminnan edistäminen, käsittäen sekä harrastus- että ammattilaistoiminnan. Määritelmä sisältää valtakulttuurin lisäksi niin perinteisten vähemmistöjen kuin uussuomalaistenkin perinteet. Edistämiskeskuksen toimialueena on koko Suomi.

 

Sääntöjen mukaan tarkoituksen toteuttamiseksi edistämiskeskus

1) edustaa kansanmusiikki-, kansantanssi- ja soitinrakennustoiminnan yhteisiä etuja suhteessa valtiovaltaan, muihin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin ja julkisiin tiedotusvälineisiin sekä alan kansainvälisessä yhteistyössä;

2) edistää alan esittämis-, tallennus-, tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä

3) toteuttaa sellaisia kohdassa 2. mainittuihin toimialoihin liittyviä projekteja, jotka edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri yhteisöjen kesken.

 

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus syntyi vuonna 1976 Kansanmusiikin keskusliitto nimisenä jatkamaan pari vuotta aikaisemmin perustetun Kansanmusiikin neuvottelukunnan toimintaa. Nimi muutettiin Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskukseksi vuonna 2006. Vuodesta 2007 lähtien edistämiskeskuksen keskeisenä toimintana on Kansanmusiikki.fi -kansanmusiikki- ja –tanssiportaalin ylläpito ja kehittäminen.

 

Kansanmusiikki.fi -verkkosivusto on vakiinnuttanut asemansa kansanmusiikin alan monipuolisena tietopankkina. Sivusto on suunnattu sekä alan toimijoille, että niin kotimaiselle kuin kansainväliselle yleisölle ja muille alasta kiinnostuneille. Portaali julkaistaan kolmikielisenä (suomi, ruotsi ja englanti). Portaalin kehittämistyössä keskitytään 2013 erityisesti sisällöntuottamiseen.

Yhteistyötä pyritään tiivistämään alan järjestöjen, laitosten ja kentän kanssa ja toisen kotimaisen yhteistyöjärjestön Folklore Suomi Finlandin kanssa pyritään selventämään roolit kentällä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Vuonna 2013 toteutetaan kahta teemaa. Yleisteemojen tärkeyttä halutaan korostaa tulevaisuudessa entisestään, ja sen vuoksi teemoja työstetään yhä aikaisemmin jäsenistön toiminnan suunnittelun käyttöön.

 

Jäsenistö

Edistämiskeskuksella on 19 varsinaista jäsenyhdistystä.

                  Finlands Svenska Folkdansring

                  Finlands Svenska Folkmusikinstitut

                  Finlands Svenska Spelmansförbund

                  Föreningen Brage i Helsingfors

                  Kansanmusiikki-instituutti

                  Kansantanssinuorten Liitto

                  Kanteleliitto
                  Karjalainen Nuorisoliitto

                  Maailman musiikin keskus - Global Music Centre

                  Pelimannikilta

                  Perinnearkku

                  Pro Kaustinen

                  Rahvaan musiikin kerho

                  Suomalaisen Kansantanssin Ystävät

                  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

                  Suomen etnomusikologinen seura

                  Suomen Kansanmusiikkiliitto

                  Suomen Nuorisoseurat

                  Työväen Sivistysliitto

 

Hallinto ja toimihenkilöt

Vuodessa järjestetään 1 vuosikokous sekä 1 syyskokous ja hallitus kokoontuu vuoden 2013 aikana neljästä viiteen kertaa. Hallituksen työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Edistämiskeskuksen 25% osa-aikainen toiminnanjohtaja toimii hallituksen, työvaliokunnan ja työryhmien sihteerinä sekä portaalin pääkäyttäjänä. Tavoitteena on palkata osa-aikainen tiedottaja sekä projektikohtaisesti aputyövoimaa. Kirjanpidon ja taloushallinnon hoitaa ostopalveluna Tilitoimisto Leerma. Portaalin ylläpitäjänä toimii Aucor oy.

 

Yhdistyksen hallintoa hoidetaan luottamustoimisesti eikä tehtävien hoidosta makseta palkkioita.

 

Toimikuntien työskentely

Toimintavuoden 2013 aikana Edistämiskeskuksen alaisuudessa ovat nimettyinä seuraavat toimikunnat:

* Vuosien 2012-2013 teeman Kantele palaa! –työryhmään kuuluvat : Riitta Huttunen, Reetta-Kaisa Iles,

Anne-Mari Kivimäki, Pekka Lovikka, Matleena Huovinen sekä työntekijä Riitta-Liisa Joutsenlahti

* Vuosien 2013-2014 teeman Rajatapaus –työryhmään kuuluvat : Risto Kupari, Risto Blomster, Päivi Ylönen-Viiri, Elina Seye ja Reetta-Kaisa Iles sekä työntekijä Riitta-Liisa Joutsenlahti, asiantuntijoita tarvittaessa.

 *2013 perustetaan portaalille oma toimituskunta, jossa tulee olla kansanmusiikki-, kansantanssi- ja soitinrakennustoiminnan edustajia. Hallitus nimeää toimituskunnan.

 

Tiedotustoiminta

Kansanmusiikki.fi -portaalia kehitetään jatkuvasti. Kansanmusiikki.fi –portaali on merkittävin tiedotuskanava kansanmusiikin ja –tanssin kentällä. Se avattiin vuonna 2007 ja on siitä lähtien toiminut kattavasti suomalaisen kansanmusiikin ja –tanssin sekä kansankulttuurin tietokantana ja ikkunana maailmalle. Kansanmusiikki.fi –portaali on ainoa kansanmusiikin ja -tanssin yhdistävä, laaja tieto- ja verkkopalvelu Suomessa.

 Kansanmusiikin ja -tanssin eri yhteisöt sekä ammattilaiset/harrastajat voivat lähettää esittelynsä ja tietonsa portaaliin. Portaali toimii myös ajankohtaisena alan uutisten ja tapahtumatietojen ja festivaalien informoijana/välittäjänä. Tapahtumakalenterista on olemassa mobiilisovellus. Kansanmusiikki.fi -portaali onkin saanut keskeisen aseman suomalaisen kansanmusiikin ja –tanssin mukaan lukien maailmanmusiikin informaationlähteenä populaarikulttuurin kentällä.

Portaalin osoite on www.kansanmusiikki.fi. Portaalin käyttöön on hankittu myös osoitteet www.folkmusic.fi, www.kansantanssi.fi sekä www.folkdance.fi. Portaali toimitetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  Portaaliin profiilin saaminen on maksutonta, sinne tullaan myymään mainosbanneri -tilaa.

Kansanmusiikki.fi- portaalilla on myös aktiivinen asema sosiaalisessa mediassa.

Portaalin lisäksi jäsenjärjestöjen julkaisut ovat tärkeitä tiedotuskanavia. Niitä ovat Nuorisoseura-lehti, Pelimanni, Kantele-lehti, Kantele.net, Folkdansaren, Fiolen Min, Tanhuviesti ja Nuorisoseurojen Tanssitiedote sekä jäsenjärjestöjen sosiaalisen median kanavat sekä kotisivut. Kansanmusiikin ja -tanssin koulutuksen ja tapahtumien tiedottamista ja koordinointia kehitetään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

 

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus tukee alan toimijoita osallistumaan merkittäville alan messuille.

 

Kansanmusiikkia kaupungissa –esite

Kansanmusiikkia kaupungissa –esitettä on julkaistu vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2012 syksyllä otettiin mukaan pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaan alue. Pirkanmaalla on paljon aktiivisia toimijoita ja tapahtumia ja alueet sijaitsevat lähellä toisiaan ja hyvien julkisten yhteyksien päässä, joten on hyvä mainostaa kahden ison alueen tapahtumia samoille kohderyhmille. Paperikalenterin avulla pyritään markkinoimaan kahden aktiivisen alueen tapahtumia ja saavuttamaan myös se kohderyhmä joka ei käytä internetissä olevaa sähköistä tapahtumakalenteria.

 

Pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan kevät- ja syyskauden tapahtumakalenterin julkaisija on Kansamusiikki ja –tanssin edistämiskeskus. Vuonna 2013 julkaistaan kalenteri. Sitä toteuttamaan valitaan työryhmä, johon valitaan aktiivisia toimijoita. Kalenteri rahoitetaan mukana olevien tahojen osallistumismaksulla ja mainosmyynnillä.

 

Koulutus - ja seminaaritoiminta

Koulutus- ja seminaaritoimintaa järjestetään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa tarpeiden mukaan, huomioon ottaen kansanmusiikin ja –tanssin, maailman musiikin sekä soitinrakentamisen koko kentän tarpeet.

Toimintavuonna järjestetään mm. seuraavat seminaarit Turussa

11. tammikuuta  FolkForum, yhteistyössä Folklore Suomi Finlandin ja Folklandia-risteilyn kanssa. Seminaarissa on esillä alkava teemavuosi ”Rajatapaus” ja siihen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt.

11. tammikuuta Talviseminaari. Seminaarissa käsitellään työelämätietouteen liittyviä asioita

 

Tulevaisuusseminaareja järjestetään tarpeen mukaan.

 

Tapahtumat ja julkaisutoiminta

Folklandia-risteily 2013 ja Vuoden Wäinö nimitys

Edistämiskeskus on mukana Folklandia-risteilyn suunnittelussa ja toteutuksessa yhtenä taustajärjestäjänä. Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskuksen määrittelemä vuoden teema tuodaan risteilyllä näyttävästi esille.

 

Vuoden Wäinö julkistetaan risteilyllä. Edistämiskeskus aloitti vuonna 2006 Vuoden Wäinö –tunnustuksen myöntämisen. Vuoden Wäinöksi nimetään kansanmusiikin tai kansantanssin alalla toimiva henkilö, ryhmä tai taho, jolle halutaan osoittaa tunnustusta taiteellisista tai pedagogisista ansioista, elämäntyöstä tai esimerkiksi merkittävästä innovaatiosta alalla

 

Kirjajulkaisut Suomen Kansan Oudot Tanssit ja Näkemyksiä kansanmusiikin pedagogisiin mahdollisuuksiin

* Suomen Kansan Oudot Tanssit –kirjan ensimmäisen painos on loppu. Petri Hoppu tarkistaa sisällön ennen uusintajulkaisua 2013 vuoden aikana.

* Artikkeliopas Näkemyksiä kansanmusiikin ja -tanssin pedagogiikkaan (työnimi). Kirja tulee sisältämään käytännössä hyviksi havaittuja uusia, kansanmusiikin koulutuksesta kumpuavia opetusmetodeja, alan parhaiden kouluttajien itse esitteleminä. Kirja tehdään yhteistyössä Kansanmusiikki-instituutin ja Sibelius-Akatemian kanssa. Kirja tullaan julkaisemaan 2014 alussa.

 

Teemat

Teemavuoden avulla nostetaan esille kansanmusiikin, kansantanssin sekä soitinrakennuksen aloilta vuosittain erilaisia asioita, soittimia, tapahtumia jne. Yleisteemojen tärkeyttä halutaan korostaa tulevaisuudessa entisestään, ja sen vuoksi teemoja työstetään yhä aikaisemmin jäsenistön toiminnan suunnittelun käyttöön. Työaikaa käytetään myös entistä enemmän jäsenkunnan innostamiseen teemojen toteuttajina, yhteydenpitoa kenttään lisätään merkittävästi teemoihin liittyen. Teemat ovat kaksivuotisia.

 

2012-2013 teema on Kantele palaa! Kantele nostetaan teemana monella tavalla esille alan lehdissä, koulutuksessa ja tapahtumissa.

2013-2014 teema on Rajatapaus - Gränsfall – Borderline. Suomalainen kansanmusiikki ja -tanssi suvaitsevassa Suomessa 2000-luvulla. Teemavuonna nostetaan valokeilaan yhteisöllisyys rajoineen ja rajattomuuksineen. Teemavuonna korostuu kansanmusiikin ja –tanssin monimuotoisuus, monikulttuurisuus, ikä- kieli- ja sukupuolirajattomuus, maantieteellisyys, ajattomuus sekä kansainvälisyys. Teema julkistetaan Folklandia-risteilyn yhteydessä 11. tammikuuta 2013.

Valmistellaan tulevien vuosien teemaa. Vuoden 2016 teemaksi on kaavailtu Kansantanssin Riemuvuosi –teemaa.

 

Soitinpankki

Kordelinin rahaston apurahalla hankittiin edistämiskeskuksen soitinpankkiin ensimmäiset soittimet vuonna 2006, vuonna 2007 hankittiin soitinkoteloita ja vuonna 2008 luonnonäänihuiluja. Soitinpankissa on nyt djembejä, kymmenkielisiä kanteleita, jouhikoita ja luonnonäänihuiluja. Soitinpankin sijoituspaikka on Kansanmusiikkiopisto Karjalatalolla Helsingissä, jossa soittimet ovat myös käytössä. Soittimia voidaan antaa lainaksi lyhytaikaiseen kurssikäyttöön niitä tarvitseville. Soitinpankkia täydennetään tarpeen mukaan.

 

Talous

Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella. Erityisavustuksia ja yksityisten säätiöiden tukea haetaan projektikohtaisesti oheisen talousarvion mukaisesti. Taloudesta tarkemmin erillisessä talousarviossa.