Toimintasuunnitelma 2014

 

Toimintasuunnitelma 1.1.-31.12.2014

 

 

 

VISIO VUODELLE 2014

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus on vireä ja avoin kansanmusiikin ja –tanssin puolestapuhuja, joka kokoaa ja jakaa alan tietoa ja toimintaa.

 

YLEISTÄ

Edistämiskeskuksen toiminnan tarkoituksena on kansanmusiikki-, kansantanssi- ja soitinrakennustoiminnan edistäminen, käsittäen sekä harrastus- että ammattilaistoiminnan. Määritelmä sisältää valtakulttuurin lisäksi niin perinteisten vähemmistöjen kuin uussuomalaistenkin perinteet. Edistämiskeskuksen toimialueena on koko Suomi.

 

Sääntöjen mukaan tarkoituksen toteuttamiseksi edistämiskeskus

  1. 1.     edustaa kansanmusiikki-, kansantanssi- ja soitinrakennustoiminnan yhteisiä etuja suhteessa valtiovaltaan, muihin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin ja julkisiin tiedotusvälineisiin sekä alan kansainvälisessä yhteistyössä;
  2. 2.     edistää alan esittämis-, tallennus-, tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä
  3. 3.     toteuttaa sellaisia kohdassa 2. mainittuihin toimialoihin liittyviä projekteja, jotka edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri yhteisöjen kesken.

 

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus syntyi vuonna 1976 Kansanmusiikin keskusliitto nimisenä jatkamaan pari vuotta aikaisemmin perustetun Kansanmusiikin neuvottelukunnan toimintaa. Nimi muutettiin Kansanmusiikin ja – tanssin edistämiskeskukseksi vuonna 2006. Vuodesta 2007 lähtien edistämiskeskuksen keskeisenä toimintana on Kansanmusiikki.fi -kansanmusiikki- ja –tanssiportaalin ylläpito ja kehittäminen.

 

Yhteistyötä pyritään tiivistämään alan järjestöjen, laitosten ja kentän kanssa. Toisen kotimaisen yhteistyöjärjestön Folklore Suomi Finlandin kanssa luodaan raamit organisaatioiden yhdistymiselle. Yhdistysmisprosessin toteuttamiseen ja samalla kansanmusiikin, -tanssin ja soitinrakennuksen yhteisen strategian luomiseen haetaan erityisavustusta.

 

Vuonna 2014 toteutetaan kahta teemaa: Rajatapaus (2013-2014) ja Polkka (2014). Yleisteemojen tärkeyttä halutaan korostaa tulevaisuudessa entisestään, ja sen vuoksi teemoja työstetään yhä aikaisemmin jäsenistön toiminnan suunnittelun käyttöön. Vuoden 2015 teemaa ei ole vielä valittu. Vuoden 2016 teemaksi on valittu Kansantanssin Riemuvuosi –teema, juhlistamaan 150 vuotta sitten tapahtunutta ensimmäistä julkista kansantanssiesitystä Suomessa

JÄSENISTÖ

Edistämiskeskuksella on 19 varsinaista jäsenyhdistystä.

            Finlands Svenska Folkdansring

            SLS / Finlands Svenska Folkmusikinstitut

            Finlands Svenska Spelmansförbund

            Föreningen Brage i Helsingfors

            Kansanmusiikki-instituutti

            Kansantanssinuorten Liitto

            Kanteleliitto

            Karjalainen Nuorisoliitto

            Maailman musiikin keskus - Global Music Centre

            Pelimannikilta

            Perinnearkku

            Pro Kaustinen

            Rahvaanmusiikin kerho

            Suomalaisen Kansantanssin Ystävät

            Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

            Suomen Etnomusikologinen Seura

            Suomen Kansanmusiikkiliitto

            Suomen Nuorisoseurat

            Työväen Sivistysliitto

Edistämiskeskus on avoin uusille jäsenjärjestöille, jotka katsovat jäsenyyden hyödyttävän omaa toimintaansa.

 

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

Vuodessa järjestetään 1 vuosikokous sekä 1 syyskokous ja hallitus kokoontuu vuoden 2014 aikana kolmesta kuuteen kertaa. Hallituksen työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Edistämiskeskuksen 25% osa-aikainen toiminnanjohtaja toimii hallituksen, työvaliokunnan ja työryhmien sihteerinä tarvittaessa sekä portaalin pääkäyttäjänä. Tavoitteena on palkata osa-aikainen tiedottaja sekä projektikohtaisesti aputyövoimaa. Kirjanpidon ja taloushallinnon hoitaa ostopalveluna Tilitoimisto Leerma. Portaalin ylläpitäjänä toimii Aucor oy.

 

Yhdistyksen hallintoa hoidetaan luottamustoimisesti eikä tehtävien hoidosta makseta palkkioita.

 

Toimikuntien työskentely toimintavuoden 2014 aikana

Edistämiskeskuksen alaisuudessa ovat nimettyinä seuraavat toimikunnat:

  • o   Vuosien 2013-2014 teeman Rajatapaus –työryhmään kuuluvat : Risto Kupari, Risto Blomster, Päivi Ylönen-Viiri, Elina Seye ja Reetta-Kaisa Iles sekä työntekijä Riitta-Liisa Joutsenlahti, asiantuntijoita tarvittaessa.
    • 2013 perustettu portaalin oma toimituskunta: Jimmy Träskelin (Kantele-lehti), Sauli Heikkilä (Kansanmusiikki-lehti), Siv Eriksson (Fiolen Min) sekä työntekijä Riitta-Liisa Joutsenlahti. Toimituskuntaa täydennetään tarvittaessa.
    • Vuoden 2014 teeman Polkka –työryhmään kuuluvat: Petri Hoppu, Teija Niku, Rami Meling, Asta Siljoranta sekä Juhani Näreharju.

 

TIEDOTUSTOIMINTA

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskuksen ylläpitämää -portaalia kehitetään jatkuvasti. Se avattiin vuonna 2007 ja on siitä lähtien toiminut kattavasti suomalaisen kansanmusiikin ja –tanssin sekä kansankulttuurin tietokantana ja ikkunana maailmalle. Tämä portaali on ainoa kansanmusiikin ja -tanssin yhdistävä, laaja tieto- ja verkkopalvelu Suomessa.

 

Kansanmusiikin ja -tanssin eri yhteisöt sekä ammattilaiset/harrastajat voivat lähettää esittelynsä ja tietonsa portaaliin. Portaali toimii myös ajankohtaisena alan uutisten ja tapahtumatietojen ja festivaalien informoijana/välittäjänä . Tapahtumakalenterista on olemassa mobiilisovellus. Portaali onkin saanut keskeisen aseman suomalaisen kansanmusiikin ja -tanssin mukaan lukien maailmanmusiikin informaationlähteenä populaarikulttuurin kentällä.

 

Portaalin osoitteet ovat www.kansanmusiikki.fi, www.folkmusic.fi, www.kansantanssi.fi sekä www.folkdance.fi, jotka ohjaavat kaikki samalle sivustolle. Portaali toimitetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivusto on suunnattu sekä alan toimijoille, että niin kotimaiselle kuin kansainväliselle yleisölle ja muille alasta kiinnostuneille. Profiilin saaminen portaaliin on maksutonta, sinne myydään mainosbanneri -tilaa.

 

Portaalin kehittämistyössä keskitytään 2014 sisällön muokkaamiseen nettilehdeksi ja blogimaisemmaksi. Tämä toteutetaan erillisrahoituksella, sillä nykyisen rahoituksen puitteissa pystytään tulevana vuonna ylläpitämään vain profiileja.

 

Portaalilla on myös aktiivinen asema Facebookissa ja vuonna 2014 aktivoidaan Twitter-tilin käyttöä.

 

Portaalin lisäksi jäsenjärjestöjen julkaisut ovat tärkeitä tiedotuskanavia. Niitä ovat Nuorisoseura-lehti, Kansanmusiikki, Kantele-lehti, Kantele.net, Folkdansaren, Fiolen Min, Tanhuviesti, jäsenjärjestöjen tiedotteet ja sosiaalisen median kanavat sekä kotisivut. Kansanmusiikin ja -tanssin koulutuksen ja tapahtumien tiedottamista ja koordinointia kehitetään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

 

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus kannustaa alan toimijoita osallistumaan merkittäville alan messuille.

 

 

 

 

KANSANMUSIIKIN JA TANSSIN TULEVAISUUSSTRATEGIA 2015-2025

Vuoden 2014 tärkein tehtävä on uuden kansanmusiikin ja –tanssin kentän tulevaisuusstrategian luominen, jota työstetään useissa seminaareissa sekä työryhmissä. Samalla viedään läpi organisaatiouudistus, jossa Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskukseen liitetään Folklore Suomi Finland, ja jonka myötä Kansanmusiikki ja –tanssi saavat yhden yhteisen katto-organisaation. Seminaarit järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Sekä strategiaa , että organisaatiouudistusta koskien pyydetään asiantuntijalausuntoja. Strategiatyö on aloitettu 13.-14.12.2013 Kaustisella järjestetyssä seminaarissa.

 

Seminaarit:

9.1.2014 Talviseminaari Helsingissä. Kansanmusiikin ja –tanssin ammattilaisten tulevaisuus.

13.2.2014 seminaari Tampereella. Organisaatiouudistus

 

Lisäksi aiheita käsitellään Raumalla 13.-16.3.2014 Samuelin Poloneesin yhteydessä olevassa keskustelutilaisuudessa. Muita tulevaisuusseminaareja ja keskustelutilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

 

KANSANMUSIIKKIA KAUPUNGISSA-ESITE

Kansanmusiikkia kaupungissa –esitettä on julkaistu vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2012 syksyllä otettiin mukaan pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaan alue. Pirkanmaalla on paljon aktiivisia toimijoita ja tapahtumia ja alueet sijaitsevat lähellä toisiaan ja hyvien julkisten yhteyksien päässä, joten on hyvä mainostaa kahden ison alueen tapahtumia samoille kohderyhmille. Paperikalenterin avulla pyritään markkinoimaan kahden aktiivisen alueen tapahtumia ja saavuttamaan myös se kohderyhmä, joka ei käytä internetissä olevaa sähköistä tapahtumakalenteria.

 

Pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan tapahtumakalenterin julkaisija on Kansamusiikin ja –tanssin edistämiskeskus. Vuonna 2014 julkaistaan kalenteri. Sitä toteuttamaan valitaan työryhmä, johon valitaan aktiivisia toimijoita. Kalenteri rahoitetaan avustuksilla sekä mukana olevien tahojen osallistumismaksulla ja mainosmyynnillä. Selvitetään myös Pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan ulkopuolisten alueiden tarvetta ja halua julkaista vastaavia alueellisia tapahtumakalentereita yhteistyössä edistämiskeskuksen kanssa tulevina vuosina. Haetaan kumppania.

 

KOULUTUS- JA SEMINAARITOIMINTA, TULEVAISUUSSTRATEGIA

Koulutus- ja seminaaritoiminta järjestetään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa tarpeiden mukaan, huomioon ottaen kansanmusiikin ja –tanssin, maailman musiikin sekä soitinrakentamisen koko kentän tarpeet.

 

Toimintavuonna järjestetään tulevaisuusseminaarien lisäksi:

10. tammikuuta FolkForum Helsingissä, yhteistyössä Folklore Suomi Finlandin ja Folklandia-risteilyn kanssa. Seminaarissa on esillä alkava teemavuosi ”Polkka” ja siihen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt.

 

TAPAHTUMAT

Folklandia-risteily 2014 ja Vuoden Wäinö nimitys

Edistämiskeskus on mukana Folklandia-risteilyn suunnittelussa ja toteutuksessa yhtenä taustajärjestäjänä. Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskuksen määrittelemä vuoden teema tuodaan risteilyllä näyttävästi esille. Vuoden Wäinö julkistetaan risteilyllä. Edistämiskeskus aloitti vuonna 2006 Vuoden Wäinö tunnustuksen myöntämisen. Vuoden Wäinöksi nimetään kansanmusiikin, -tanssin tai soitinrakennuksen alalla toimiva henkilö, ryhmä tai taho, jolle halutaan osoittaa tunnustusta taiteellisista tai pedagogisista ansioista, elämäntyöstä tai esimerkiksi merkittävästä innovaatiosta alalla.

 

Kansanmusiikin isompi-ilta

Kansanmusiikin isomman illan pääjärjestäjänä toimii vuonna 2014 Sibelius-Akatemia. Edistämiskeskus on mukana järjestelyissä apurahojen hakijana.

 

JULKAISUT

* Suomen Kansan Oudot Tanssit –kirjan ensimmäisen painos on loppu. Sen uudelleenjulkaisua digitaalisessa muodossa valmistellaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

* Artikkeliopas Näkemyksiä kansanmusiikin ja -tanssin pedagogiikkaan (työnimi). Kirja tulee sisältämään käytännössä hyviksi havaittuja uusia, kansanmusiikin koulutuksesta kumpuavia opetusmetodeja, alan parhaiden kouluttajien itse esitteleminä. Kirja tehdään yhteistyössä Kansanmusiikki-instituutin ja Sibelius-Akatemian kanssa. Kirjan toimituskunta työstää julkaisua vuoden 2014 aikana.

 

TEEMAT

Teemavuoden avulla nostetaan esille kansanmusiikin, kansantanssin sekä soitinrakennuksen aloilta vuosittain erilaisia asioita, soittimia, tapahtumia jne. Yleisteemojen tärkeyttä halutaan korostaa tulevaisuudessa entisestään, ja sen vuoksi teemoja työstetään yhä aikaisemmin jäsenistön toiminnansuunnittelun käyttöön. Työaikaa käytetään myös entistä enemmän jäsenkunnan innostamiseen teemojen toteuttajina, yhteydenpitoa kenttään lisätään merkittävästi teemoihin liittyen.

 

Vuoden 2013-2014 teema on Rajatapaus - Gränsfall – Borderline. Suomalainen kansanmusiikki ja -tanssi suvaitsevassa Suomessa 2000-luvulla. Teemavuonna nostetaan valokeilaan yhteisöllisyys rajoineen ja rajattomuuksineen. Teemavuonna korostuu kansanmusiikin ja –tanssin monimuotoisuus, monikulttuurisuus, ikä- kieli- ja sukupuolirajattomuus, maantieteellisyys, ajattomuus sekä kansainvälisyys.

 

Vuodesta 2014 eteenpäin teemat ovat yksivuotisia, mutta sitä edeltää valmisteleva vuosi. Vuoden 2014 teema on Polkka. Teemavuonna esitellään ja käsitellään polkkaa tieteellisesti ja taiteellisesti. Voiko tämä tanssilaji olla vielä jotain lisää, mitä se on tähän asti ollut? Teema julkistetaan Folklandia-risteilyn yhteydessä 10. Tammikuuta 2014.

 

Teemoista tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen ja ne julkistetaan aina edellisen vuoden kevätkokouksessa. Syyskokouksen 2013 keskustelujen pohjalta valmistellaan tulevien vuosien teemoja ja aikataulutusta.

 

SOITINPANKKI

Kordelinin rahaston apurahalla hankittiin edistämiskeskuksen soitinpankkiin ensimmäiset soittimet vuonna 2006, vuonna 2007 hankittiin soitinkoteloita ja vuonna 2008 luonnonäänihuiluja. Soitinpankissa on nyt djembejä, kymmenkielisiä kanteleita, jouhikoita ja luonnonäänihuiluja. Soitinpankin sijoituspaikka on Käpylän musiikkiopiston kansanmusiikkiosasto Karjalatalolla Helsingissä, jossa soittimet ovat myös käytössä. Soittimia voidaan antaa lainaksi lyhytaikaiseen kurssikäyttöön niitä tarvitseville. Soitinpankille tehdään käyttösäännöt vuoden 2014 aikana.

 

TALOUS

Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella. Erityisavustuksia ja yksityisten säätiöiden tukea haetaan projektikohtaisesti oheisen talousarvion mukaisesti. Taloudesta tarkemmin erillisessä talousarviossa.

 

 

 

 

 

 

 

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus

Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki

Puh. +358 44 751 6366

tj@kansanmusiikki.fi

www.kansanmusiikki.fi, www.kansantanssi.fi, www.folkmusic.fi, www.folkdance.fi